ศูนย์ข่าว

ครีบ? งานศิลปะ!

2020-05-12

AIGUO การตีผลิตชุดสลิปออนสำหรับลูกค้าจากบราซิล. หน้าแปลนทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยสีดำสี.