กระบวนการผลิต

 • 1- วัตถุดิบ

 • 2 การตัด

 • 3- เครื่องทำความร้อน

 • 4- การปลอม

 • 5 กลิ้ง

 • 6 เครื่องจักรกล

 • 7- เจาะ

 • 8- การตรวจสอบ

 • 9- การทำเครื่องหมาย

 • 10 บรรจุ

 • 11- สต็อก

 • 12- การจัดส่ง