ตลาดการผลิต

เกาหลี
ปี 2014 เราได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นซัพพลายเออร์ของ Hyundai shipyards co., ltd
2019, เราได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นซัพพลายเออร์ของ Daewoo shipyards co., ltd
2019, Samsung ตรวจสอบโรงงานของเรา