ศูนย์ข่าว

ฟอร์จฟอร์จประเภททั่วไปที่ได้รับความนิยมในตลาด

2020-04-13
ฟอร์จฟอร์จประเภททั่วไปที่ได้รับความนิยมในตลาด

หน้าแปลนมีบทบาทสำคัญเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อของสองท่อในการออกแบบท่อและอุปกรณ์ท่อ หน้าแปลนจาน, หน้าแปลน SO, หน้าแปลน WN และหน้าแปลน BL เป็นที่นิยมมากที่สุดในตลาด